СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ"
 
СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ"

АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
НОВИНИ
ФОРМУЛЯРИ
КАМПАНИИ
Полезни съвети
ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАНИЯ
СТАТИСТИКА
ГРУПОВА РАБОТА
ОБМЯНА НА ОПИТ
КАРИЕРА
Форум
ФОТО ГАЛЕРИЯ
КАЛЕНДАР
ВРЪЗКИ
За контакти


НА ВНИМАНИЕТО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ / ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ
30.01.09 15:14

Проект “Бъдеще без насилие” 2003-2004г.

 

Основна цел на проекта е превенция на насилието над жени и деца и предоставяне на помощ и подкрепа на жертви на насилие. Основните дейности бяха насочени към: проучване и идентификация на случаите на насилие, на източниците и причините за проявите на такова, запознаване на децата и гражданите със собствените им права и осъзнаването им от тях  и обществото. Като цяло: повишаване квалификацията и капацитета на местните специалисти, отговорни за осъществяването на помощ и подкрепа на жертви на насилие и за превенция на насилието в дома и в обществото и постигане координираност и сътрудничество, както и свободен обмен на информация между местните институции и организации за проявите на насилие в региона и борбата с него.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Комисия демокрация при посолството на САЩ. 

 

Проект “Класна стая без дрога” – 2004-2005 година

 

Основна цел на проекта е превенция и противопоставяне на разпространението и употребата на наркотични и упойващи вещества сред малолетни и непълнолетни в региона, чрез създаване и прилагане на ефективен модел за превенция срещу наркоманията, разкриване, популяризиране, укрепване и разширяване дейността на консултативния център за кризисно консултиране и подкрепа на деца употребяващи наркотици и техните родители.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Обединените холандски фондации. 

 

Проект “Моя нов свят” 2006-2008

 

Основна цел на проекта е превенция на асоциалното поведение на децата и прилагане на ефективен модел за социално-възпитателна работа. В резултат на проектните дейности се разкри център за социални услуги за деца и техните семейства”. Създадоха се необходимите условия за превантивна работа, индивидуална и групова работа. Повиши се капацитета на екипа работещ по тези проблеми, изгради се мрежа от партньори, работещи по проблемите на децата.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Институт по социални дейности и практики гр. София. 

 

През 2007 година работата на Асоциацията беше обследвана както от ИСДП, така и от две френски НПО, които дадоха висока оценка за предлаганите социални услуги за деца и техните семейства.

Членове на екипа бяха на обмяна на опит в Белгия и Румъния за изучаване на чуждия опит за предоставянето на различни видове социални услуги.

6.6033