СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ"
 
СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ"

АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
НОВИНИ
ФОРМУЛЯРИ
КАМПАНИИ
Полезни съвети
ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАНИЯ
СТАТИСТИКА
ГРУПОВА РАБОТА
ОБМЯНА НА ОПИТ
КАРИЕРА
Форум
ФОТО ГАЛЕРИЯ
КАЛЕНДАР
ВРЪЗКИ
За контакти


НА ВНИМАНИЕТО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ / ИСТОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ИСТОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
12.01.12 16:32
     
      Сдружението е създадено през 2003 година, като юридическо лице с нестопанска цел.
         
       Цели: Да обедини интересите и усилията на своите членове за координиране и усъвършенстване на дейностите си по създаване на условия за облекчаване живота на семейства /формални и неформални/, изпаднали в затруднено положение /в кризисна или рискова ситуация/, в това число: формални семейства, както и неформални семейства, чиито членове са жертва на: психически, физически и сексуален тормоз, алкохолизъм и наркомания, междуетническо и религиозно неразбирателство, проблеми, произтичащи от това, че са създадени чрез втори или последващ брак, проблеми в междуполовото общуване, проблеми от хуманитарно естество, /нужда от животоспасяващи или животоподдържащи лекарства и други/, непълни семейства: на самотни майки и бащи с деца, на вдовици и вдовци с деца, на бездетни семейства, на проститутки и жигола с деца.


        
Асоциацията работи с деца в риск от 0 до 18 години, които са преживели насилие, застрашени са от отпадане от училище, или са с противообществени прояви.

      През 2004 се реализира първия проект "Бъдеще без насилие", финансиран от Комисия "Демокрация" към посолството на САЩ в България. 

       През 2005 година се реализира следващия проект "Класна стая без дрога" от екипа на организацията. Проекта е финансиран от Холандските фондации в България и е за 8 месеца. 

          От месец август 2006 година Сдружението започва да работи с Институт по социални дейности и практики - град София. Чрез финансиране от института Асоциацията реализира проект "Моят нов свят" до края на 2007 година. 

     От 2008 година организацията спечели конкурс на Община Нови пазар за външен доставчик на услугата Център за обществена подкрепа. 

       От месец април 2008 година, след сключен договор с община нови пазар, Сдружение "Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие" е доставчик на услугата Център за обществена подкрепа като държавно делегирана дейност.

       От 2009 година организацията е член на Национална мрежа за децата.

0.1067